Petrus Johannes (1815) en Jozina van Eijk

Kinderen sterven vroeg, ze blijven kinderloos of er zijn alleen vrouwelijke nazaten. Van de nazaten van Foppe Jans sterven alle takken uit behalve de nakomelingen van dit echtpaar. Alle nu nog levende van Baarda’s zijn nakomelingen van het echtpaar Petrus Johannes van Baarda en Josina van Eijk.

Zie schema nakomelingen: nazaten Petrus Johannes(1815)

Petrus Johannes werkt als beambte bij de Staats Courant. Later werkt hij ook als vertaler.
Hij trouwt op 15 september 1842 met Jozina van Eijk (09 jan 1816 – 27 febr 1906). Het echtpaar krijgt 10 kinderen, waarvan er 4 voor het eerste levensjaar overlijden.

Petrus Johannes en zijn kinderen zijn kinderen van hun tijd, de negentiende eeuw. Het is de tijd waar in Hervormd Nederland het Reveil zeer levend was. De keus van Suze om diacones te worden en van Marie Johannes om in de zending te gaan passen hier volledig in.

Hier vindt u een kort overzicht van de geschiedenis van die periode:  Nederland in de 19e eeuw

Josina van Eijk is de dochter van Coenraad van Eijk en Maria Prins. Zij kwam duidelijk uit een ander milieu. Haar vader was schout en secretaris van de gemeente Voorschoten. Het verhaal gaat dat vader Coen niet blij was met de partnerkeuze van zijn dochter. Heel wat zonen in de volgende generaties zijn naar hem vernoemd. Helaas sterven veel van deze Coenen op jonge leeftijd.

Jozien van Baarda-van Eijk op hoge leeftijd