De familie Gregory

Relatie met de familie van Baarda: Johanna Louisa Gregory, gehuwd Dumon,  was de moeder van Cato Dumon, moeder van Bob van Baarda


In 1738 komt de Berlijnse bankier Johann Breitenfeldt naar Amsterdam. Hij woont, zoals Geert Mak in zijn boek “de Engel van Amsterdam” beschrijft (p.54) aan de Burgwal in een huis met de naam “het Schaep”. Hij is getrouwd met de halfzuster van zijn partner Frederich Gerard Loos. Deze partner overlijdt in 1747.

In 1753 komt zijn jonge neef Johann Ludwig Gregory, op 31 december 1731 geboren in Berlijn,  naar Amsterdam om hem bij te staan. In 1763 wordt de firmanaam omgedoopt in “Breitenfeldt en Gregory”. Hij trouwt in 1766 Johanna Gerarda Tack . Het echtpaar krijgt 9 kinderen.

Johan Ludwig wordt in 1789 benoemd tot vertegenwoordiger -“Geheimer Commerziënrath”- van Pruisen. In 1802 wordt hij bevorderd tot consul-generaal. Hij overlijdt in 1803.

Hendrika Christina FINMAN 16-05-1775 31-07-1811

Hendrika Christina FINMAN
16-05-1775 31-07-1811

Jan Frederik GREGORY 27-07-1767 10-03-1840

Jan Frederik GREGORY
27-07-1767 10-03-1840

Van zijn 7 kinderen die overleven zijn het oudste en het vierde jongens. De oudste, Jan Frederik, geboren 27 juli 1767, trouwt met Hendrika Christina Finman. Zij krijgen 1 dochter.

Hier kunt u het Parenteel Johan Ludwig Gregory inzien.

Het vierde kind van het echtpaar Gregory-Tack, Jacob Adriaan, wordt op 6 september 1774 in Amsterdam geboren. In 1795 wordt, in het kielzog van de Franse revolutie, de Bataafse republiek opgericht (zie ookNederland in de 19e eeuw). Dit zal in de ogen van deze Pruisische vertegenwoordiger een gruwel zijn geweest. Jacob Adriaan keert dan ook in 1798 terug naar Duitsland. In 1805 trouwt hij in Gross Kmehlen met Frederika Flade.

Hieronder: Jacob Adriaan Gregory (1774- 1826) en zijn echtgenote Christina Frederika Flade (1784-1862), de ouders van JLG

In 1808 wordt in Laubegast, gemeente Leuben bij Dresden, hun zoon Joan Lodewijk Gerhard geboren. In 1813 keert het gezin terug naar Nederland en vestigt zich in Doesburg. Hier groeit JLG op. Hij zal altijd een grote liefde voor de Gelderse Achterhoek houden. In 1814 wordt hier een tweede zoon geboren: Frederik Alexander Adolf. Evenals zijn broer zal hij, als marine officier, een zeer succesvolle carrière hebben. Hij brengt het tot Vice Admiraal.
Joan Lodewijk Gerhard GREGORY
14-04-1808 30-01-1891
Frederik Alexander Adolf Gregory

13-05-1814  16-07-1891

JLG gaat in 1825 in Utrecht rechten studeren. In 1830 neemt hij in de compagnie Vrijwillige Jagers der Utrechtsche Hoogeschool (later de Studenten Weerbaarheid) deel aan de 10 daagse Veldtocht tegen de opstandige Zuidelijke Nederlanden, later België. In 1832 promoveert hij aan de Hogeschool Utrecht tot doctor in de rechtsgeleerdheid. In 1833 start hij zijn carriëre als jurist als advocaat bij het Hooggerechtshof te den Haag. Hierna volgt een zeer succesvolle loopbaan op diverse posten die in 1845 culmineerde in zijn benoeming tot advocaat-generaal bij de Hoge Raad.
(zie voor een beschrijving van zijn carriëre: Levensbericht van JLG Gregory)

In 1868 komt een eind aan zijn loopbaan bij de Hoge Raad. In 1866 had de Koning een dringend beroep op hem gedaan Minister van Justitie te worden. Hij weigerde dit. In 1868 wordt hij benoemd tot Commissaris van de Koning in Drenthe. Hij weet in die periode o.a de hunebedden als Staatseigendom te verwerven. In 1875 wordt hij op zijn verzoek van dit ambt ontheven. Hij gaat met pensioen maar blijft op diverse terreinen actief. Zo wordt hij in 1877 nog benoemd tot Curator van de Groningse Universiteit.

Adriaan Frederik Lodewijk GREGORY
23-02-1838 24-04-1901

JLG trouwt in in 1837, in Doesburg, met Johanna Maria Hoogeveen, dochter van Henricus Theodorus, geneesheer te Doesburg.  Ze krijgen 5 kinderen waarvan 3 de volwassen leeftijd bereiken. Van de twee jongens treedt Adriaan Frederik Lodewijk in de voetsporen van zijn vader: hij wordt jurist, werkt als advocaat generaal bij diverse gerechtshoven en uiteindelijk bij de Hoge Raad.

Zijn broer Henricus Theodorus studeert ook rechten maar volgt een bestuurlijke loopbaan. Hij is van 1869-1874 burgemeester van Cothen en Langbroek en van 1874 tot 1898 burgemeester van Elburg. Van deze tak zijn er Gregory’s tot in de huidige tijd.

In 1849 overlijdt Johanna Hoogeveen. JLG hertrouwt in 1853 met Jacoba Cornelia Beelaerts van Blokland, de dochter van Jhr. Mr. Gerard Beelaerts van Blokland, parlementslid en minister van financiën en Theodora van Riemsdijk.

Jacoba Cornelia BEELAERTS van BLOKLAND,

2e echtgenote van JLG Gregory
19-09-1815 24-07-1908

Gerard Beelaerts van Blokland
05-07-1772 25-02-1844
Theodora van Riemsdijk
24-02-1777 26-08-1833
Het echtpaar krijgt 2 dochters:

  1. Johanna Louis Gerard Gregory 22-04-1854  04-01-1933
  2. Jacoba Gerardina Maria (Jansje) 11-06-1857  27-11-1930

Johanna trouwt in 1833 met Everdinant Dumon. Zij zijn de ouders van Cato Dumon, die later met Frits van Baarda trouwt.

Johanna Louisa Gerarda GREGORY
22-04-1854 04-01-1933
Everdinant Dumon
het echtpaar Dumon-Gregory krijgt 4 kinderen:

  1. Nico (Nicolaas Everdinant) 09-01-1884  25-01-1947
  2. Cato (Jacoba Cornelia) 17-3-1884  05-05-1964
  3. Puck (Wilhelmina Jantina Maria) 10-03-1886  05-10-1963
  4. Tobus (Jacoba Gerardina Maria) 07-12-1988  13-02-1960

op de foto moeder Dumon-Gregory mat haar 3 dochters

Het echtpaar Gerard Beelaerts van Blokland (05-07-1772 25-02-1844) en Theodora van Riemsdijk (24-02-1777 26-08-1833) hebben behalve deze dochter nog 2 zonen:

  1. Frans Willem Anne Beelaerts (06-10-1810 08-05-1886)
  2. Cornelis Abraham Jeremias Beelaerts (18-08-1812 02-01-1877)
  3. Jacoba Cornelia Beelaerts met op schoot dochter Johanna Louisa Gerarda Gregory
Frans Willem Anne Beelaerts van Blokland
06-10-1810 08-05-1886
Cornelis Abraham Jeremias Beelaerts van Blokland
18-08-1812 02-01-1877
Jacoba Cornelia BEELAERTS van BLOKLAND
(19-09-1815 24-07-1908 )
met dochter Johanna Louisa Gerarda GREGORY
(22-04-1854 04-01-1933)