Ernst van Baarda

24-03-1929   23-01-2002

Ernst van Baarda
24-03-1929 18-01-2002

Ernst (hij wordt later Errie genoemd) wordt op 24 maart 1929 te Hilversum geboren als zoon van Suze van Baarda. Suze is ongehuwd. In 1992, op haar sterfbed, bekent zij het bestaan van haar zoon en wijst zij Bob van Baarda, de zoon van haar half-broer Frits, als de vader van haar kind aan.
Ernst wordt als baby ondergebracht bij een pleeggezin in Spankeren. (De dame op het fotootje is een dochter uit pleeggezin waar Errie als baby werd ondergebracht).

Op de lagere school blijven zijn leerprestaties achter en hij wordt op de BLO school geplaatst in Dieren. Gedurende de oorlogsperiode, Ernst is dan een tiener, ontbreekt elke begeleiding. Na de oorlog zoekt zijn pleegmoeder een oplossing voor hem. Hij komt terecht bij een boer wat een grote mislukking wordt. In 1950 komt hij terecht in “Het Hietfelt”, toen nog een tehuis voor thuis en daklozen in Beekbergen. Later wordt dit tehuis een instelling voor verstandelijk gehandicapten. Erie is in de jaren 80 door een auto aangereden. Ondanks langdurige behandeling in Groningen herstelde de botbreuken niet waardoor hij gehandicapt bleef.
Tot 1987 weet Errie niet wie zijn ouders zijn. In die periode komt er een nieuwe directeur in het tehuis die zijn moeder opspoort. Errie heeft dan met enige regelmaat contact met zijn moeder. Zij houdt die contacten voor haar omgeving geheim. Overigens blijkt later dat “opa Frits” wel van zijn bestaan op de hoogte is; hij bedenkt Erie in zijn testament. Op 29 december 1992 overlijdt zijn moeder Suze. Haar zus Door was in april van dat jaar al overleden. Ook zijn vader Bob is in 1992 overleden. Op haar sterfbed onthulde Suze het grote geheim van het bestaan van haar zoon aan nicht Ans Baart de la Faille-Wigman. Zij en de kinderen van zus Marietje Haring-van Baarda zochten contact met hem. Voor het eerst had Errie familie. In 2000 deelde Ans Baart dit geheim met Don en Saskia. Zij en Errie hadden toen plotseling een half-broer. In 2001 vierde Errie met zijn familie zijn 50 jarig verblijf op het Hietvelt.

Op 23 januari 2002 overleed Errie. Overeenkomstig zijn wens, werd hij met het paard en wagen, dat hij zo vaak zelf gemend had, naar het crematorium te Ugchelen gebracht.

Het moet een heftige schok zijn geweest: Suze, dochter van de eerbiedwaardige zendeling Marie Johannes, ongehuwd, wordt zwanger van haar neef. Het is achteraf te begrijpen dat de verhouding tussen Bob en zijn familie sindsdien altijd moeizaam is geweest.