Opvallende familieleden

Sommige  familieleden hebben een onopvallende levensloop gehad andere springen meer in het oog.

Hier verwijzingen naar de meer opvallende figuren.

Enkele opvallende van Baarda’s

Suze (Suzanna Johanna) van Baarda (1843) is de eerste diacones van het Haarlemse Diaconessenhuis. Ze werkt nauw samen met Freule Anna Teding van Berkhout, de oprichtster van het Haarlemse Diaconessenhuis. Samen met haar zet ze ook de zorg voor epilepsiepatiënten op. Suze was één van de eerste gediplomeerd verpleegkundigen van Nederland .

Petrus Johannes van Baarda (1853) koos een militaire carrière. Hij werd kapitein in het Knil (het Koninklijk Nederlands Indisch Leger). In 1890 kreeg hij de leiding over een expeditie naar het eiland Flores. Tijdens deze expeditie schreef hij regelmatig brieven aan zijn echtgenote. Deze brieven zijn bewaard en zijn hier te lezen. Piet overleed op deze tocht .

Marie Johannes van Baarda (1854) werkt van 1880 tot 1917 als zendeling op het eiland Halmahera. Hoewel zijn zendingsarbeid tamelijk “vruchteloos” bleef, heeft hij grote betekenis gehad als onderzoeker van de lokale taal. Op grond van zijn taalkundig werk werd hem na terugkeer naar Nederland het lidmaatschap van de Academie van Wetenschappen aangeboden. Al zijn 8 kinderen werden op Halmahera geboren, 2 van zijn 3 echtgenotes overleden er. Hij werkte nauw samen met van Dijken (zie hieronder).

Enkele aan de van Baarda’s gelieerde figuren en families met een opvallende levensloop:

Hendrik van Dijken. van Dijken was een eenvoudige boerenzoon die in 1865 als ‘Zendeling Werkman’ naar Halmahera vertrok. Hij was de eerste zendeling op dit eiland. Vanaf 1880 werkt hij nauw samen met Marie Johannes van Baarda. Nadat 2 echtgenotes van M.J. van Baarda zijn overleden, trouwt hij in 1897 met de dochter van hendrik van Dijke: Louise (Lize) van Dijken.

De familie Gregory. Wrister van Baarda trouwt met Jacoba Dumon. Zij is de dochter van Johanna Louise Gregory. Zij komt uit de Nederlandse tak van de Duitse familie Gregory. Diverse leden van deze familie hebben een opvallende carrière als jurist of Marine officier.

Piet Geyl. Piet Geyl is een bekende maar ook omstreden historicus. Hij was hoogleraar Geschiedenis in Utrecht. Hij was getrouwd met Corrie van Slooten, dochter van Peter van Slooten en Cato (Catharina Maria) van Baarda.

Jacob J. Schrieke was jurist. Hij heeft diverse hoge functies bekleed binnen het Ministerie van Justitie zowel in Nederlands Indië als in Nederland. In 1934 werd hij benoemd tot hoogleraar in Leiden. Hij is zeer omstreden geraakt door zijn rol als Secretaris Generaal bij het Ministerie van Justitie tijdens de bezetting 1940-1945. Schrieke was getrouwd met Els van Baarda.