Petrus Johannes van Baarda

15 januari 1853 – 18 oktober 1890
Petrus Johannes van Baarda 15-01-1853 18-10-1890

Petrus Johannes van Baarda
15-01-1853 18-10-1890

Dankzij Mark van der Bijll, de achter-achter kleinzoon van deze Petrus Johannes, is er heel wat bekend. Ik citeer hier uit zijn geschriften:

Petrus Johannes (Piet) van Baarda werd op 15 januari 1853 in Den Haag geboren en groeide in Haarlem op, in een gezin met 6 kinderen. Nadat hij op de Hoogere burgerschool (Prinsenhof) een aantal afzonderlijke vakken heeft gevolgd, kiest hij op zijn 15e vrijwillig voor een militaire loopbaan.
De verdere beschrijving van zijn militaire carrière is gebaseerd op de militaire stamboeken (2 st.) die in het Nationaal Archief (Den Haag) bewaard worden.
De militaire carrière van P.J. van Baarda begint op 1 september 1868 wanneer hij zich aanmeldt bij het Instructie Bataljon in Kampen (Overijssel) voor een dienstperiode van 10 jaar. Dit in 1851 opgerichte bataljon leidde jongens in de leeftijd van 16 tot 18 jaar op tot onderofficier. Voor veel jongens die niet de goede vooropleiding hadden genoten (HBS of Gymnasium), en daardoor niet naar de Koninklijke Militaire Academie in Breda konden, was dit een alternatieve route om officier te worden.
Pas in 1877 werd in Kampen de Hoofdcursus opgestart waarmee het mogelijk werd direct een opleiding tot officier te volgen. Van Baarda kon hier dus nog geen gebruik van maken.
Op 7 september 1869 gaat van Baarda vrijwillig over naar het Koloniaal Werfdepot in Harderwijk. Hier wordt hij op 1 oktober 1869 gepromoveerd tot korporaal en op 1 april 1870 tot sergeant.
Op 24 januari 1872 vertrekt hij vanaf Den Helder met het stoomschip de “Robertus Hendricus” naar Batavia. Na aankomst hier op 1 juli 1872 wordt hij geplaatst bij het 11e Bataljon infanterie en een half jaar later wordt hij toegelaten als elève (leerling) aan de militaire school in Meester Cornelis te Batavia.
Op 16 augustus 1874 wordt hij benoemd tot 2e luitenant en wordt weer hij teruggeplaatst bij het 11e Bataljon infanterie. In deze periode (begin december) wordt Van Baarda uitgezonden naar Atjeh voor participatie in de Atjeh-oorlog.

In maart 1885 krijgt P.J. van Baarda 2 jaar verlof naar Nederland vanwege zijn 12-jarige, onafgebroken dienstverband in Nederlands-Indië. Hij vertrekt op 16 mei met het stoomschip de Drenthe naar Nederland. Waar hij na aankomst in Nederland verblijft is niet bekend maar in deze periode leert hij zijn toekomstige vrouw kennen. Tijdens de verlofperiode krijgt van Baarda de mogelijkheid om deel te nemen aan de cursus voor algemene krijgskundige studiën aan de 2e afdeling van de Krijgsschool in Den Haag (aan de Nieuwe Uitleg). Op 1 oktober 1886 begint hij (met intrekking van zijn verlof) aan deze opleiding.

Piet van Baarda met echtgenote Betsie Meijjes

Piet van Baarda met echtgenote Betsie Meijjes

Op 5 augustus 1887 trouwt P.J. van Baarda met Anna Elisabeth Meijjes (geb 24-10-1857) in Apeldoorn en op 18-09-1888 wordt hun eerste dochter Joziena Suzanna Johanna (Non) geboren in Den Haag.
Begin februari 1888 wordt Van Baarda gepromoveerd tot kapitein. In enkele krantenartikelen wordt gesuggereerd dat Van Baarda als beste van zijn jaar is geslaagd voor de opleiding aan de krijgsschool. Mogelijk hangt zijn promotie hiermee samen. Anderzijds was hij op dat moment al 11 jaar 1e luitenant en was een promotie ook wel te verwachten. Eind 1888 werd hij opnieuw uitgezonden naar NL-Indië en keert hij samen met zijn vrouw en dochter met het schip de Soena terug naar Batavia. Hier werd hij geplaatst bij het 10e Bataljon en van 1 juli tot 31 dec 1889 aangesteld bij de divisie veld- en bergartillerie.
In november 1889 werd hij voor een periode van 6 maanden geplaatst bij de generale staf van het Nederland Indisch leger te Batavia. Het was in deze tijd dat de eerste (mislukte) tinexpeditie naar zuid- Flores plaatsvond. Op 14 november van dat jaar wordt zijn 2e dochter Anna Elisabeth (Titi) geboren in Batavia.
Op 25 maart 1890 verscheen in de Javabode het volgende bericht: de kapitein der infanterie Van Baarda, thans gedetacheerd bij den Generalen Staf, zal in mei de expeditie naar het eiland Flores aanvoeren.
Op 18 oktober 1890 overleed Kapitein van Baarda in het bivak Watoe Loko aan een buikaandoening.

Voor nazaten van Petrus Johannes(fam van der Bijll) zie Nazaten PJ (vd Bijll)

Voor informatie over PJ, brieven van PJ aan zijn echtgenote en Flores expeditie: PJ en Flores expeditie