Petrus Johannes (Piet) van Baarda

28 mei 1881 – 16 sept 1959

Petrus Johannes (Piet) van Baarda 28-05-1881 - 16-09-1959

Petrus Johannes (Piet) van Baarda
28-05-1881 – 16-09-1959

Piet wordt op 28 mei 1881 te Galela (Halmahera) geboren. Zijn moeder overlijdt in 1882, kort na de geboorte van zijn broer Frits. In 1887 wordt hij samen met zijn broertje naar Nederland gestuurd en ondergebracht bij zijn tante en oom van Slooten-van Baarda in Noordwijk. Hij is kortstondig verloofd met mej Guttinger. Na zijn middelbare school werkt (of bezit hij?)in een kwekerij. Op 13 februari 1902 vertrekt hij met het SS ‘Rotterdam’ naar New York. Op 29 december 1906 wordt hij genaturaliseerd tot Amerikaans staatsburger. Op dat moment geeft hij als woonplaats op: Cambridge, een stad  in de agglomeratie van Boston waar de beroemde Harvard universiteit is gevestigd.

Piet blijft zijn leven lang in dit gebied. Hij werkt meer dan 50 jaar bij de firma Breck’s of Boston als plantenkweker en met name rozen expert. De firma Brecks behoort tot de oudste bedrijven van de VS die nog steeds bestaan. Hun eus is; ‘Direct to you from Holland since 1818’.

Piet blijft ongehuwd. Hij overlijdt op 16 september 1959 in zijn huis aan de Badger Road no 32 in Medford. (bij Boston)

Piet van Baarda met verloofd mej Guttinger

Piet van Baarda met verloofd mej Guttinger

 

In 2012 werd Don benaderd door de heer Bart Droog. Hij was bezig een volledig overzicht te maken van de dichtbundels die in Nederland verschenen zijn sinds 1900. Hij was daarbij een dichtbundel tegen gekomen van P.J. van Baarda. zie De Nederlandse Poëzie Encyclopedie. De bundel “Eerste Verzen” is in 1905 uitgegeven bij Meulenhof. De enige andere P.J. van Baarda die in 1905 een leeftijd had dat hij poëzie kon schrijven is de zoon van Coen. Het is uiterst onwaarschijnlijk dat hij de dichter is. Het moet dus gaan om deze Piet.