Brief Jan van Baarda 25 januari 1754

Kaap de goedehoop den 25 Januari 1754 Seer geliefde moer en broer ik kan niet nalaten volgens mijn kinderlijken pligt ue een letter te schrijven als dat ik tot nog toe gesont ben en wij soo een voorspoedige rijs gehat hebben als wij van den heemel souwen wensen en...

Brief Jan van Baarda 21 januari 1754

Caboo de Goede Hoop, 21 januari 1754. Eerwaarde moeder en broer. Ik kan het niet nalaaten om u een letter te schrijven volgens mijn kinderlijken plicht en terwijl ik nogh gesont ben. Zeer geliefde Moeder en Broer, ik kan u niet veel schrijven want verdriet nogh...

Brief Jan van Baarda 20 nov 1754

Batavia den 20 november 1754 Eerwaarde Moeder en geliefde broer Ik kan niet nalaten om ue te laten weten als dat tot nogh toe door Gods segen vris en gesont ben daar ik God niet genoeg voor danke kan en zal hebben. Een voorspoedige reijs gahat. Want onse Rijs maar 7...

Brief Jan van Baarda 16 november 1754

Batavia den 16 November Meijn eerwaarde moede en broer. Ik kan niet naalaaten om u te laate weete als dat ik nog en gesont ben. Waar het met mijn lieve moeder en broer anders sou mijn leet weese om te hoors. Verder soo laat ik u weeten als dat ik mijn broer hier op...