Suzanna Johanna van Baarda

6 juni 1843 – 17 augustus 1916

Suzanna Johanna van Baarda 6 juni 1843 - 17 augustus 1916

Suzanna Johanna van Baarda
6 juni 1843 – 17 augustus 1916

Suze verhuisde samen met haar ouders eerst naar Heemstede en daarna naar Haarlem. Op uitnodiging van de freule v.d Poll en mej Sofie de Haan, ging ze helpen op de fabrieksschool. Via freule v.d. Poll kwam zij in contact met freule Teding van Berkhout. Deze was regentes van het Haarlemse Gasthuis en oprichtster van het Diaconessenhuis Haarlem. Suze werd door haar uitgenodigd om diacones te worden. Als eerst stap in haar opleiding werd Suze naar Kaiserswerth gestuurd. Hier ligt de bakermat van de diaconessen beweging, opgezet door de Duitse theoloog Theodoor Fliedner. In 1836 richtte hij hier het “moederhuis” op met als doel jonge christelijke vrouwen op te leiden tot verpleegster. Van 1873 tot 1874 vervolgde zij haar opleiding in het Haarlemse Gasthuis. Hierna ging zij werken in het Diaconessenhuis in Haarlem dat in 1874 door Anna Teding van Berkhout werd gesticht. Suze is de eerste Diacones in deze verpleeginrichting. In 1882 start freule van Berkhout met de verpleging van epileptische patiënten. zie: epilepsiezorg. Suze is hier de eerste verpleegster. Van 1884 tot 1887 moet zij door ziekte haar werk onderbreken. In 1887 gaat zij onder leiding van ds Voorhoeve als wijkzuster in Amsterdam werken. In 1891 neemt zij de zorg op zich voor haar moeder, die zij tot aan haar dood op 90 jarige leeftijd verpleegt. Zij blijft in die periode taken verrichten voor het Diaconessenhuis. De diaconessen beweging is niet los te zien van de Réveil beweging in de christelijke kerken en de vrouwen emancipatie beweging. Het “Mutterhaus” in Kaiserswerth is niet alleen de eerste opleidingsschool voor verpleegsters maar ook één van de eerste opleidingscentra voor vrouwen. Florence Nightengale verbleef hier in de periode 1849-1850 enkele maanden. De beweging verspreidde zich snel over Europa. In Nederland werd in 1844 het eerste Diaconessenhuis gesticht in Utrecht. Informatie over diakonessen.

Suze woont na haar pensionering in een appartement van de Hernhutters in Zeist: Zusterplein 16